Apa yang berlaku jika saya tidak membatalkan pelekat RFID TNG saya selepas menjual kenderaan saya?