Touchngo Logo TNGD Logo

Saya ingin menjual kereta saya. Apa yang akan berlaku pada TNG RFID Tag saya?