Saya bercadang untuk menjual kenderaan saya. Apa akan berlaku pada pelekat TNG RFID saya?