Bolehkah pelekat TNG RFID di lampu depan rosak disebabkan oleh keadaan cuaca?