Jika saya menggunakan pelekat TNG RFID yang dipasang pada lampu depan saya, bolehkah ia ditanggalkan dengan mudah/selamat dan dipindahkan ke kereta lain?