Adakah saya memerlukan telefon pintar untuk mengguna TNG RFID Tag?