Bagaimana jika transaksi tambah nilai saya tidak dikemas kini dalam akaun TNG eWallet saya?