Adakah perkhidmatan ini disediakan untuk semua pengguna TNG eWallet?