Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah TNG eWallet mengenakan caj penukaran untuk transaksi luar negara?