Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang akan berlaku jika saya tidak hadir semasa cukai jalan dihantar?