Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telah mengimbas wajah orang lain sebagai pengesahan wajah saya. Apa patut saya buat? (Untuk akaun eWallet yang belum disahkan)