Touchngo Logo TNGD Logo

Bagaimanakah data pengesahan wajah saya akan digunakan?