Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya memadamkan data pengesahan wajah saya?