Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telah mengaktifkan pengesahan wajah. Mengapakah saya tiba-tiba tidak dapat membuat pembayaran?