Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapakah saya patut menggunakan pengesahan wajah?