Bagaimanakah untuk menghindari masalah fungsi tambah nilai melalui kad kredit dihadkan?