Touchngo Logo TNGD Logo

Bagaimanakah saya boleh membuat permintaan untuk Cooling-off period?