Bagaimana saya boleh mengetahui peniaga manakah yang tersedia dengan kemudahan pembayaran di luar negari ini?