Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah syarat kelayakan yang mesti dipenuhi oleh pengguna untuk menggunakan perkhidmatan ini?