Apakah kriteria yang pengguna Malaysia perlu memenuhi untuk menggunakan perkhidmatan ini?