Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah perlu saya buat jika cukai jalan yang diterima telahpun rosak / terkoyak?