Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah dana yang akan dipindahkan secara automatik ke akaun GO+ setelah Quick Cash In diaktifkan?