Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telah banyak kali memasukkan PIN kad 6 digit saya dengan tidak betul dan kini kad saya dikunci. Bagaimanakah cara saya membuka kuncinya?