Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang perlu saya lakukan jika Touch ‘n Go Charm saya tidak berjaya ditambah nilai semula melalui Touch ’n Go eWallet tetapi nilai mata wang telah ditolak daripada Touch ’n Go eWallet saya?