Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah perbezaan antara kod QR rakan niaga dan ‘P2P seller’?