Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang akan berlaku kepada akaun Touch 'n Go eWallet yang dorman?